Proizvodnja – dobijanje šire ( vina )

Grožđe sadrţi sve supstance koje su potrebne za njegovu preradu u vino.
Najpre se izmulja grožđe, nakon čega se vrši istakanje, i tom prilikom se dobija šira. Od 100 kg groţĎa dobija se otprilike 60 do 80 litara šire. Kvalitet budućeg vina zavisi od procenta grožđanog šećera i kiseline, čiji se nivoi mere širometrom. Proces vrenja traje od 45 do 80 dana.

Čuvanje vina

Bure oprati vrućom vodom i vinskom sodom, pa potom isprati hladnom vodom, zatim iscediti i sumporisati. Vino je potrebno pretakati dva do tri puta godišnje, kako bi se odvojilo od taloga i prevrelih kvasaca. Prilikom pretakanja u vino se dodaje 10 do 15 g vinobrana na 100 litaravina, koje štiti vino od bolesti. Za čuvanje i negu vina najbitnija je konstantna temperatura koja ne prelazi 15°C.

Flaširanje vina

Da bi vino bilo spremno za flaširanje, neophodno je da odleţi najmanje dve godine, uz redovno pretakanje, i kontrolu kvaliteta. Vino na vazduhu ne sme da menja boju i ne sme biti kiselo. Prilikom flaširanja vino treba što manje izlagati vazduhu i što pre zatvoriti.

Bolesti vina

Najčešće bolesti koje se javljaju u našim vinima su:
  • Sluzavost
  • Vinski cvet
  • Manitno vrenje